Modlitba za český národ

Úvodní stránka

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Výzva k modlitebnímu tažení za záchranu našeho českého národa     Spojme se všichni, kterým není lhostejný osud českého národa, k modlitebnímu tažení s prosbou o přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava, svaté Anežky České a všech našich národních patronů a kandidátů na svatořečení, pod záštitou Pražského Jezulátka.

     Vyzýváme k nepřetržité modlitbě na tento společný úmysl: Za obrácení českého národa a návrat ke kořenům svaté víry. Za dary Ducha Svatého pro českou církevní hierarchii, zasvěcené osoby a pracovníky sloužící v církvi. Za moudrost pro politiky, aby neschvalovali zákony odporující zákonům Božím. Za křesťanskou morálku pro osoby v oblasti podnikání, ekonomiky a financí, v oblasti kultury a umění. Za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích. Za lékaře a zdravotnický i ošetřovatelský personál, za zastavení potratů a všech praktik vedoucích k zabíjení nenarozených dětí. Za přijímání svátostí umírajícími a za duše v očistci. Za naše rodiny a rody, za uzdravení rodových kořenů. Za učitele, vychovatele, za čistotu dětí a mládeže, za návrat mravnosti. Za všechny svázané a zotročené duše.
     Zveme vás všechny, abyste ke svým obvyklým pravidelným bohoslužbám, modlitbám, pobožnostem, postům, které již obětujete na různé úmysly, přidali navíc např. obětování mše svaté a svatého přijímání, bolesti a utrpení, posty a odříkání, adorace, páteční kající pobožnosti, modlitbu v rodinách – ať už je to růženec, korunka k Božímu milosrdenství, křížová cesta, litanie, večeřadla či střelné modlitby na výše uvedený úmysl.
     Je naléhavě nutné, aby modlitba na tento úmysl byla nepřetržitá, dlouhodobá a vytrvalá. Proto prosíme ty, kteří jsou ochotni se zapojit do tohoto modlitebního tažení, aby nám napsali, zatelefonovali, kterou půlhodinu se pravidelně jednou v týdnu až do odvolání zavazují na tento úmysl spojit duchovně s ostatními prosebníky. Na našich internetových stránkách zveřejníme časový program, kde uvidíte, které půlhodiny jsou ještě volné, a můžete se do nich přihlásit. Až se celý týden naplní, popř. bude u nějaké půlhodiny už velké množství lidí, další prosebníky už do řádku psát nebudeme, můžete se pak kdykoliv přidat k těm, kteří se už budou pravidelně týden co týden ve stejnou hodinu modlit minimálně svou určenou půlhodinu.
     Způsob modlitby, kterou se zapojíte, nám oznamovat nemusíte, ta může být pokaždé jiná, jen čas musí být stejný. Také nám stačí oznámit jen vaše křestní jméno a jméno obce, podrobnější údaje zveřejňovat na internetových stránkách nebudeme. Když budete chtít svou účast ukončit, stačí se stejným způsobem zase odhlásit. Můžete se tak přihlásit třeba jen na pár týdnů, či měsíců a pak se přidávat kdykoliv k již probíhající společné modlitbě.
     Sdělení posílejte buď písemně: Matice cyrilometodějská s. r. o, Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc – na obálku napište heslo „český národ“, nebo telefonicky: 585 222 803, nebo e-mailem: modlitba@maticecm.cz, nebo SMS: 777 247 190.
     Sdělte křestní jméno, název obce, den v týdnu a od kolika do kolika hodin se budete modlit.
     Např. při přihlášení pište: Marie, Praha 6, čtvrtek, 8.00–8.30 hodin.
     Při odhlášení pište: Odhlašuji se – Marie, Praha 6, čtvrtek, 8.00–8.30 hodin.